Mapa pokrytia - umiestnenie vysielačov.

 

Lučenec
Panické Dravce
Rapovce
Veľká nad ipľom
Trebeľovce
Trebeľovce Láza
Mučín
Lipovany
Fiľakovské Kľacany
Fiľakovo
Kalinovo
Pinciná
Halič
Točnica
Tomášovce
Kurtáň
Boľkovce osada
Boľkovce
Lehôtka
Mašková

 

Kontrola spotreby prenesených dat

  • data

Informácie a dokumenty