Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania v účastníckej prípojke

Účastnícka prípojka pre službu prístupu do siete Internet
Technické parametre účastníckeho rozhrania

1. Úvod

V zmysle § 35 odseku 1 zákona číslo 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách zverejňuje spoločnosť DKNET, s.r.o. technické špecifikácie rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia.
Požiadavky na vysvetlenie a doplnenie informácií uvedených v tomto dokumente a požiadavky na riešenie prípadných problémov užívateľov smerujte na adresu spoločnosti:


DKNET, s.r.o.
Vajanského 2983/17
984 01 Lučenec
Tel.: 0905 588 829
E-mail:dk(at)dkn.sk

2. Predmet

Spoločnosť DKNET, s.r.o. poskytuje služby prístupu do siete Internet prostredníctvom digitálných rozhraní. Vlastnosti všetkých rozhraní zodpovedajú konkrétnym špecifikáciám noriem IEEE.
Predmetom tejto špecifikácie sú technické rozhrania, prostredníctvom ktorých spoločnosť DKNET, s.r.o. poskytuje prístup koncového zariadenia zákazníka do verejnej elektronickej siete pre prenos dát a prístup do siete Internet.

3. Koncový bod siete

V koncovom bode siete sa používajú nasledujúce typy rozhraní:
- rozhranie Ethernet s prenosovou rýchlosťou 10 Mbit/s, resp. 100 Mbit/s podľa normy IEEE 802.3 [1]
- rozhranie Wireless LAN 2,4 GHz podľa normy IEEE 802.11, resp. IEEE 802.11b [2], [3].

4. Rozhranie IEEE 802.3

K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikácii IEEE 802.3.

4.1. Fyzické charakteristiky rozhrania
Fyzickú vrstvu rozhrania popisuje odporúčanie IEEE 802.3. Rozhranie je elektrické, 8-vodičové podľa 10BASE-T pre rýchlosti 10 Mbit/s alebo podľa 100BASE-T2 pre rýchlosti 100 Mbit/s. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE. Koncovým bodom siete je účastnícka zásuvka RJ45. Koncové zariadenie sa pripája pomocou prípojnej šnúry kategórie 5 (EN 50173 [4]) ukončenej vidlicou RJ45.
Priradenie vývodov pre rozhranie IEEE 802.3:
Vývod Popis okruhu Okruh
1 Transmitted data TD+
2 Transmitted data TD-
3 Received data RD+
4 - -
5 - -
6 Received data RD-
7 - -
8 - -

5. Rozhranie IEEE 802.11

K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám IEEE 802.11 a IEEE 802.11b.

5.1. Fyzické charakteristiky rozhrania
Fyzickú vrstvu rozhrania popisujú odporúčania IEEE 802.11 a IEEE 802.11b.
Rozhranie je rádiové s moduláciou FHSS, resp. DSSS. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE.

6. Skratky

IEEE Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov
10BASE-T rozhranie 10 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení
100BASE-T2 rozhranie 100 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení
FHSS Frequency hopping spread spectrum
DSSS Direct sequence spread spectrum

7. Odkazy na použité technické dokumenty

[1] IEEE 802.3:2002, IEEE standard for information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements. Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) accessmethod and physical layer specifications
[2] Standard IEEE 802.11a-1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: High-speed Physical Layer in the 5 GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA, 2000.
[3]Standard IEEE 802.11b-1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA, 2000.
[4] EN 50173:1994 Performance requirements of generic cabling schemes

Kontrola spotreby prenesených dat

  • data