Technológia

Používané normy a štandardy

Bezdrôtové stanice používajú pracovné pásmo, na ktoré je v SR všeobecné povolenie VP-03/92. To znamená, že pre používanie je potrebné splnenie ohlasovacej povinnosti a používané frekvencie sa nespoplatňujú.

Zariadenia štandardu 802.11b - frekvencia 2,4Ghz, prenosová rýchlosť je 1 až 11Mb/s.

Zariadenia štandardu 802.11g - frekvencia 2,4GHz, prenosová rýchlosť je 11 až 54Mb/s.

Zariadenia štandardu 802.11a - frekvencia 5,4 až 5,8 GHz, prenosová rýchlosť v tomto pásme je až 54 Mbps.

Rádioreleové spoje - frekvencia 10,3 - 40 GHz, prenosová rýchlosť v týchto pásmach je STM1 až STM4. Pre prevádzkovanie týchto licencovaných spojov je potrebné požiadať telekomunikačný úrad SR o pridelenie licencie.

Metalické siete - dátový tok sa prenáša po metalických kábloch, ich priepustnosť je v dnešnej dobe až 1 Gbps.

Optické siete - dátový tok sa prenáša po optických kábloch, ich priepustnosť je závislá od počtu optických vlákien. V súčasnosti však minimálne 1 Gbps.

Non-Stop monitoring

Na zaistenie stálej a spoľahlivej prevádzky siete vrátane sietí našich zákazníkov, sieť nepretržite monitorujeme 24 hodín denne , 7 dní v týždni. Nepretržitý proaktívny dohľad siete umožňuje okamžité opatrenia, ktoré minimalizujú dobu prípadnej opravy.

Kontrola spotreby prenesených dat

  • data